tirsdag 27. januar 2009

0-1 måned

Lengde og vekt

Fødselsvekten varierer sterkt, men jenter pleier å veie 3.5 kilo og være 50 lange når de blir født. Gutter veier noe mer, gjennomsnittstallene er 3.8 kilo og 52 cm.


1 måned, Jenter veier 4.3 kilo og er 54 cm
Guttene 4.5 kilo og 55 cm.

Fysisk utvikling

Når babyen ligger på magen kan det løfte hodet akkurat nok til å snu det fra side til side.
Babyen kan til å begynne med holde hodet oppe i noen sekunder, lengre tid etter hvert.

Syn/hender

Kan se ting som er innen 25 cm.
Oppfatter best kontrastfarger som sort,hvitt og rødt.
Snur seg mot lyset.
Babyen betrakter ansikter.

Bruk av tale

Holder hendene løst knyttet.
Holder fast på ting som blir plassert i hånden en kort stund.

Hørsel og aktiviteter

Er oppmerksom på lyder, spesielt stemmer.
Blir skremt av høye og plutselige lyder.
Gråter og plundrer
Smiler når de hører kjente, rolige stemmer.
Prøver å prate ved å åpne og lukke munnen.

Riktige leker

Babyen har nok med å observere og bli vant til nye omgivelser.
Trenger mye personlig kontakt; rolige stemmer og ansikter å se på.
Ting å se på og lytte til slik som rangler, bilder eller en uro i kontrastfarger.