tirsdag 27. januar 2009

Økonomiske rettigheter, NAVSom småbarnsforeldre har man mange økonomiske rettigheter. Noen får man automatisk andre må man søke om selv.Svangerskapspenger


Denne ytelsen gis til friske gravide som har en jobb der det er risiko for at fosteret kan bli skadet. Ytelsen gjør at den gravide kan slippe å arbeide og dermed unngå risiko for å skade fosteret.

Er du imidlertid for syk til å jobbe kan du fremme krav om sykepenger.

Søknadsskjema og flere detaljer om svangerskapspenger og sykepengerForeldrepenger


For å kunne gjøre krav på foreldrepenger må du ha hatt pensjonsgivende inntekt i minst seks av de ti siste månedene før stønadsperioden tar til.Hvor mye og hvor lenge?


Stønadsperioden for foreldrepenger utgjør 44 uker med full stønad eller 54 uker med 80 prosent av full stønad


Hvis du ikke har jobbet, har du krav på en engangangsstønad. Denne er per august 2007 kr 33 584,-Du må søke NAV om å få stønaden.

Søknadsskjema og flere detaljer om foreldrepengerBarnetrygd


Dersom du har at barn under 18 år som bor fast hos deg, har du krav på barnetrygd. Du får barnetrygd fra måneden etter ditt barn er født til måneden det fyller 18 år. For å få barnetrygden inn på riktig kontonummer kontakter du NAV lokal.Satser og flere detaljer om barnetrygdKontantstøtte


Dersom ditt barn ikke har fått barnehageplass og det er over 1 år gammelt, har du krav på kontantstøtte. Du må søke NAV lokal for å få kontantstøtten. Husk å melde fra til NAV lokal dersom du skulle få barnehageplass. Da du ikke lenger har krav på kontantstøtte.

Søknadsskjema og flere detaljer om kontantstøtteKilde: http://www.nav.no/page?id=250