tirsdag 27. januar 2009

Utvikling


Her kan du følge barnets utvikling måned for måned.

0-1 måned
2-3 måneder
4-5 måneder
5-6 måneder
7-8 måneder
9-11 måneder
12-15 måneder