tirsdag 13. oktober 2009

Kontantstøtten - du får det samme som før


Statsbudsjettet for 2010 er klart. Regjeringen foreslår å videreføre kontantstøttesatsene på samme nominelle nivå som i 2009.

Det betyr at full kontantstøtte også i 2010 blir 39 636 kroner per barn per år. Hvis redusert oppholdstid i barnehage er skriftlig avtalt, blir det gitt delvis kontantstøtte etter gitte satser. (www.statsbudsjettet.no)

Les mer om økonomiske rettigher for deg som har barn