lørdag 30. januar 2010

Hvor mye foreldrepenger får du? I hvor mange uker? Nok til en fin ferie?Nå kan du selv regne ut hvor mye du får i foreldrepenger fra NAV. Veilederen kan brukes av arbeidstakere, selvstendig næringsdrivende og frilansere. Den foretar en beregning av stønadsperioden din og en forenklet beregning av hva du får i foreldrepenger.

Foreldrepengeveilederen / kalkulator